Vispārīgie noteikumi

1.1 Olla.ee ir interneta veikals, kurā tiek pārdotas rotaslietas — personalizētas rotas ar gravējumu no dārgakmeņiem un pusdārgakmeņiem —, kā arī citi ar to saistīti produkti (turpmāk — “Produkti”). Internetveikalu administrē OLLA EHE OÜ.

1.2 Pārdošanas noteikumi attiecas uz Olla.ee interneta veikala pircēju (turpmāk — “Patērētājs”) un uzņēmumu OLLA EHE OÜ (turpmāk — “Olla”) sākot ar brīdi, kad Olla norēķinu kontā tiek saņemta summa, kas jāsamaksā pēc pasūtījuma apstiprināšanas.

1.3 OLLA EHE OÜ patur tiesības grozīt pārdošanas noteikumus.

Informācija par cenām un produktiem

2.1 Olla.ee interneta veikalā cenas ir norādītas eiro. Cenas ietver PVN

Apmaksas veidi:

2.2 Par visām cenām Itella SmartPost vai Omniva būs jāmaksā EUR 3.

2.3 Cenas ir spēkā no pasūtījuma noformēšanas brīža līdz noformētā pasūtījuma apmaksas termiņam (7 dienas pēc pasūtījuma noformēšanas).

2.4 OLLA EHE OÜ patur tiesības grozīt pārdošanas cenas.

2.5 Olla dara visu iespējamo, lai Produktu attēli atbilstu realitātei, tomēr var būt situācijas, kad Produktu reālais izskats atšķiras no attēlā redzamā. Produkti ir roku darbs un tiek izgatavoti no dažādiem materiāliem. Tādēļ atkarībā no apstrādes u.c. var atšķirties krāsu toņi un struktūra.

2.6 Visi Olla interneta vietnē, Facebook un Instagram vietnēs esošie produktu attēli ir OLLA EHE OÜ īpašums un tos aizsargā Autortiesību likums. To kopēšana, izplatīšana vai cita veida lietošana bez autora piekrišanas ir aizliegta.

2.7 Publicējot atlaižu kodu, vienmēr tiek norādīts, cik lielu atlaidi konkrētais kods piešķir, kāds ir atlaižu koda derīguma termiņš, uz kādām Precēm tas attiecas un cik reizes klients to var izmantot. Atlaižu koda gadījumā atlaide precei tiek aprēķināta pēc atlaižu koda ievadīšanas internetveikala pirkuma groza sadaļā. Visus jautājumus saistībā ar atlaižu kodiem var sūtīt uz adresi info@olla.ee.

2.8 Atlaižu kuponus nevar izmantot gadījumā, ja pirkumu grozā jau ir ievietotas preces ar atlaidi.

Pārdošanas līguma stāšanās spēkā

3.1 Ar Produkta pārdošanas līgumu Olla apņemas nodot Patērētājam Produktu, kā arī nodrošināt īpašumtiesību pāreju Patērētājam. Patērētājs apņemas Olla internetveikalam samaksāt Produkta pasūtīšanas brīdī norādīto cenu un pieņemt Produktu.

3.2 Pasūtījumi, kas netiek apmaksāti, tiek anulēti 8. darbadienā pēc pasūtījuma noformēšanas.

3.3 Pārdošanas līgums stājas spēkā pēc Patērētāja maksājuma saņemšanas Olla norēķinu kontā.

Piegāde

4.1 Olla interneta vietnē norādītie piegādes termiņi ir spēkā no brīža, kad Olla interneta veikala norēķinu kontā tiek saņemta pasūtījuma summa.

4.2 Lai piegāde nekavētos, noformējot pasūtījumu, jānorāda patiesi un spēkā esoši piegādes dati.

4.3 Olla neatbild par piegādes kavēšanos, ja Produkts tiek laicīgi nodots loģistikas partnerim, bet piegāde kavējas tādu apstākļu dēļ, ko Olla nevarēja ietekmēt vai paredzēt.

4.4 Piegādes veidi:

Pārdevējs pasūtījumu nosūta ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pasūtījuma apmaksas.

– uz Omniva pakomātu

4.5 Pasūtītajam produktam ir jābūt piegādātam veselā veidā slēgtā iepakojumā. Ja transportējot iepakojums ir ticis bojāts, lūdzu, nekavējoties informējiet Olla pa e-pastu: info@olla.ee.

4.6 Olla ir izpildījis piegādes saistības, kad Produkts ir nonācis Omniva pakomātā.

Produkta atdošana atpakaļ vai apmainīšana

5.1 Patērētājam 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas ir tiesības atkāpties no internetveikalā noslēgtā līguma.

5.2 Patērētājam Produkts jāatdod atpakaļ 14 dienu laikā no tā iegādes dienas.

5.3 Produkta atdošanas atpakaļ un apmainīšanas izdevumus sedz Patērētājs.

5.4 Saņemot iesniegumu par preces atdošanu atpakaļ, Olla nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā, atmaksā par Produktu samaksāto summu. Pasta izdevumi netiek atmaksāti.

5.5 Produktam jābūt tā oriģinālajā iepakojumā, un tas nedrīkst būt lietots. Produktam jābūt bez lietošanas pazīmēm, aromātiem un etiķetēm, pretējā gadījumā Olla ir tiesības atteikties no atdotā Produkta.

5.6 Ja atdodamais Produkts (un Produkta iepakojums) ir pasliktinājies un pasliktināšanos nav izraisījuši no Olla atkarīgi apstākļi vai Produkta neatbilstoša lietošana, Olla ir tiesības ieturēt Produkta vērtības samazinājumu no summas, ko Patērētājs ir samaksājis par Produktu un kas Patērētājam būtu jāatmaksā. Par ieturējumu Olla nosūta Patērētājam attiecīgu paziņojumu.

5.7 Ja Patērētājs nepiekrīt ieturējuma paziņojumā norādītajam vērtības samazinājumam, Patērētājam ir tiesības Produkta vērtības samazinājuma noteikšanai piesaistīt neatkarīgu ekspertu. Ar ekspertīzi saistītās izmaksas Patērētājs un Olla dala uz pusēm, izņemot, ja vienas puses nostāja izrādās acīmredzami nepamatota. Tādā gadījumā ar ekspertīzi saistītas izmaksas sedz puse, kuras nostāja izrādījusies acīmredzami nepamatota.

5.8. Lai Produktu atdotu atpakaļ vai apmainītu, Patērētājam pa e-pastu jānosūta iesniegums par Produkta atdošanu. Patērētājam savs iesniegums brīvā formātā jānosūta uz e-pasta adresi info@olla.ee. Olla uz saņemto iesniegumu atbild 5 darbadienu laikā un sniedz Patērētājam norādījumus, kā Produktu atdot vai apmainīt.

5.9 Produkta apmainīšana

5.9.1 Ja tiek veikta produkta maiņa, Olla nosūta Patērētājam vēlamo jauno Produktu, tiklīdz ir saņemts Produkts, ko Patērētājs vēlas apmainīt. Jaunais Produkts Patērētājam tiek piegādāts tikpat ātri kā veicot parastu pirkumu.

5.9.2 Ja maiņa pret citu Produktu tiek veikta bez pārliecinoša pamatojuma, papildus jāsedz arī pasta izdevumi.

5.9.3 Olla nevar vienmēr garantēt iespēju apmainīt Produktus, tā kā tie ir unikāli un aizvietojoša produkta var vienkārši nebūt. Ja Patērētājs neatrod aizvietojošu produktu, Olla atmaksā Patērētājam pirkuma summu.

5.10 Olla neatbild par Produktu defektiem, kas ir radušies:

– Patērētāja izraisītu iemeslu dēļ;

– Produkta neatbilstošas lietošanas dēļ;

– Produkta lietošanas instrukcijā sniegtās pamācības neievērošanas vai apkopes neveikšanas dēļ;

Atbildība un nepārvarama vara

6.1 Olla neatbild par Patērētājam radītajiem zaudējumiem vai Produkta piegādes kavēšanos, ja zaudējumus vai Produkta piegādes kavēšanos ir izraisījuši apstākļi, kurus Olla nevarēja ietekmēt un kurus Olla neparedzēja vai nevarēja paredzēt (nepārvarama vara).

6.2 Olla un Patērētājs ir savstarpēji atbildīgi par zaudējumiem, kas otrai pusei radušies saistībā ar šā līguma pārkāpšanu, Igaunijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos un apmērā.

6.3 Olla neatbild par šā līguma 2.5. punktā noteikto apstākļu neatbilstību realitātei.

6.4 Olla neatbild par Produkta pazaudēšanu vai bojājumiem, kas ir radušies pēc Produkta nodošanas piegādātājam.

6.5 Olla atbild Patērētāja priekšā Produkta pārdošanas cenas apmērā. Olla neatbild par bojāta Produkta radītiem zaudējumiem, piemēram, par mantas vai informācijas pasliktināšanos, apgrozījuma vai peļņas zaudēšanu.

Personas datu apstrāde

Personas dati ir dati, ko Olla.ee ievāc, lai izpildītu ar konkrētu personu noslēgtu līgumu vai ar šo personu sazinātos.

Pastāvīgo klientu personas datu vākšana var notikt šādos veidos:
– norādot kontaktinformāciju (tostarp, vārdu un uzvārdu, personas kodu, pasta adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi, izvēlēto saziņas veidu) mūsu interneta vietnē vai citur (piemēram, veikalos);

– uzglabājot klienta konta informāciju, lietojot interneta vietni, vai kontaktinformāciju vai datus par iepirkšanās paradumiem no sīkdatnēm (cookies) vai pirkumiem, vai pasūtījumiem mūsu veikalā vai internetveikalā (Olla.ee var noteiktās interneta vietnes sadaļās lūgt brīvprātīgi norādīt personas datus un personisku informāciju. Šādi personas dati var ietvert vārdu un uzvārdu, adresi, pasta indeksu, e-pasta adresi, tālruņa numuru un citus datus);

– ievācot cita veida datus.

Ievācam arī ar personu nesaistītus datus, kurus nevar tieši saistīt ar vienu konkrētu personu (dzimums, vecums, valodas izvēle, atrašanās vieta).

Varam ievākt arī datus par vispārīgām klientu darbībām mūsu veikalos un interneta vietnē. Šie dati tiek apkopoti un izmantoti, lai mēs varētu saviem klientiem piedāvāt noderīgāku informāciju un uzzinātu, kādas interneta vietnes, produkti un pakalpojumi klientus interesē visvairāk. Šajā privātuma politikā apkopotie dati tiek uzskatīti par cita veida datiem.

7.1 Patērētājs, ievadot datus Olla internetveikalā, sniedz skaidru un apzinātu piekrišanu tam, ka Olla ievāc un apstrādā Patērētāja personas datus un nodod tos loģistikas partneriem Produkta piegādei.

7.2 Olla ir tiesības izmantot Patērētāja dzīves vai atrašanās vietas adresi, lai Patērētājam nosūtītu reklāmu un citu informāciju.

7.3 Personas dati, kas Olla ir kļuvuši zināmi, tiek ievadīti klientu reģistrā un tiek izmantoti, lai sniegtu pārdošanas pakalpojumu un piedāvātu Produktus. Patērētājs piekrīt saņemt pārdošanas piedāvājumus uz pasūtījumā iesniegumā norādīto e-pasta adresi, ja pasūtījuma lapā ar ķeksīti ir atzīmēta atbilstoša piekrišana.

7.4 Patērētāja personas dati, kas ir nepieciešami Produkta piegādei, tiek nodoti uzņēmumam, kas sniedz kurjera pakalpojumu, tikai nepieciešamajā apmērā.

7.5 Patērētājam ir tiesības jebkurā laikā aizliegt savu personas datu ievākšanu un apstrādi, izņemot, ja tas ir nepieciešams no līguma izrietošo prasījumu piedzīšanai vai Produkta piegādei.

7.6 Personas datu aizsardzība tiek nodrošināta ar visiem tiesību aktos noteiktajiem drošības pasākumiem. Olla apņemas nenodot reģistrētos personas datus trešajām personām vai izmantot personas datus pretēji tiesību aktiem un šim līgumam.

7.7 Personas datus apstrādā OLLA EHE OÜ.

Noteikumu grozīšana

8.1 Internetveikala attīstības rezultātā, kā arī labākas un drošākas lietošanas interesēs Olla ir tiesības grozīt un papildināt šā līguma noteikumus un cenrādi. Par noteikumu un cenrāža grozījumiem un papildinājumiem tiek paziņots interneta vietnē Olla.ee.

8.2 Noteikumu un cenrāža grozījumi un papildinājumi stājas spēkā brīdī, kad attiecīgais grozījums vai papildinājums tiek publicēts interneta vietnē Olla.ee. Ja Patērētājs ir nosūtījis savu pasūtījumu pirms noteikumu grozījumu stāšanās spēkā, tiesiskajām attiecībām, kas ir izveidojušās starp Olla un Patērētāju, tiek piemēroti pasūtījuma nosūtīšanas brīdī spēkā esošie noteikumi, ja tiesību aktos vai šā līguma noteikumos nav noteikts savādāk.

8.3 Olla patur tiesības atteikties no Produkta pārdošanas, ja ir radusies kāda no šīm problēmām: cilvēciskas kļūdas rezultātā ir norādīta kļūdaina cena vai sistēmā ir tehniska kļūda (piemēram, ja Produkts, kas maksā 25 €, netīšām ir nonācis pārdošanā par 1 €, tad tā ir acīmredzama kļūda, kuras gadījumā Olla pieņem, ka Patērētājs to aptver un saprot, ka Prece netiek pārdota par šādu cenu).

Pasūtījuma aizpildīšana
9.1 Lai pasūtītu preces, jāpievieno vēlamais produkts grozam. Lai izpildītu pasūtījumu, aizpildiet obligātos laukus un atlasiet atbilstošo piegādes metodi. Pēc tam maksa tiek parādīta ekrānā, kuru var maksāt, izmantojot bankas saiti vai citu maksājumu risinājumu.

Citi noteikumi

9.1 Jautājumi, kas netiek atsevišķi aplūkoti šā līguma noteikumos, tiek risināti, vadoties pēc Igaunijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.

9.2 Strīdi, kas rodas starp Patērētāju un Olla saistībā ar Produkta iegādi no Olla, tiek risināti pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, Patērētājs var vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības pārvaldē vai Tartu apriņķa tiesā savu tiesību aizstāvībai.

Olla darbojas klientu interesēs un labticīgi, tādēļ ceram, ka visās situācijās varēsim vienoties.

Jautājumu gadījumā rakstiet: info@olla.ee